Rekisteriseloste

Sukututkijan sukututkimusrekisteriseloste

Laatimispäiväys: 7.4.2014 (muokattu 17.1.2015 hallituksen kokouksen ilmoituksen mukaisesti)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sukuseura Utajärven Haloset / Sinikka Sipola
Osoite: Louhelankatu 14 B 11
Postitoimipaikka: 80100 JOENSUU

Sukuseuran kirjallinen ja sähköinen materiaali on siirtynyt Sinikka Sipolalta sukuseuran haltuun 2.1.2015.

Tietokannan kopio myös Solja Holapalla (aineiston vienti julkaistavaan muotoon)
Osoite: Yli-Laukantie 1
Postitoimipaikka: 91500 MUHOS

2. Rekisteri

Rekisterin nimi: Sukuseura Utajärven Haloset

Lisätietoa rekisteristä: sukuseuran kotisivut: http://www.utajarvenhaloset.fi
Lähivuosien julkaisuohjelma: Kustaa Juhonpoika Halosen ja vaimonsa Riitta Iisakintytär Suorsan jälkipolvitietojen painattaminen kirjaksi/kirjoiksi.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

 • nimi, syntymäaika, ja -paikka
 • vihkimisaika ja -paikka
 • kuolinaika ja -paikka
 • arvo ja ammatti
 • sekä muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
 • tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

 • kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä
 • muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
 • painetut lähteet
 • sukuun kuuluvien antamat tiedot
 • muut lähteet

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta jälkipolvien tietoja muille kuin henkilöille itselleen heidän niitä tiedustellessaan.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Vanha manuaalinen aineisto (virkatodistukset, tiedonkeruulomakkeet) ovat sukuseuran hallussa lukollisessa arkistokaapissa, näistä aikoinaan poimittu materiaali on sähköisessä muodossa sukutietokannassa. Elossa olevien henkilöiden tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta, eikä sitä tehdä jälkipolvien osalta muutenkaan. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

9. Lisätietoja rekisterinpitäjästä

Lisätietoa rekisterinpitäjästä: sukuseuran kotisivut:
http://www.utajarvenhaloset.fi